Αθλητική Διαμεσολάβηση – Η διεθνής εμπειρία

Άρθρο του Σέργιου Μαναράκη,
Δικηγόρου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή
Μέλους του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών

Download the PDF file .