Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών και να ενώσετε τις δυνάμεις σας στην προσπάθεια να διαδοθεί και να εδραιωθεί ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, συμπληρώστε την σχετική αίτηση και αποστείλετε την στο email eed.mediation@eledi.gr.

Παρακαλούμε επίσης να αποστείλετε το βιογραφικό σας σε μορφή Europass CV καθώς και μια φωτογραφία σας.

Σημειώνεται ότι το εφάπαξ τέλος εγγραφής στην Ένωση ανέρχεται σε πενήντα ευρώ, η δε ετήσια συνδρομή στο ποσό των τριάντα ευρώ. Ειδικά για το πρώτο έτος εγγραφής το ποσό της συνδρομής υπολογίζεται αναλογικά.

Αίτηση Εγγραφής: Ελληνικά, English

Υποδείγματα του Europass cv: Ελληνικά, English

Οδηγίες για το Europass cv: Ελληνικά, English