Επικαιροποίηση πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών

Αγαπητοί Συνάδελφοι Διαμεσολαβητές και Διαμεσολαβήτριες,

σας ενημερώνουμε ότι με την από 20-10-2016 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του Πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών, στα πλαίσια του οποίου παρακαλείσθε όλοι οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ. όπως αποστείλετε στο mail diamesolavisi@justice.gov.gr επικαιροποίηση των κάτωθι στοιχείων σας, έως την Τρίτη, 15-11-2016:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩNΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MAIL

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.