Η Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις

Άρθρο της Κατερίνας Ι. Κωτσάκη

Επιτ. Δικηγόρου,

Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας (CIArb – Υπουργείο Δικαιοσύνης),

Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών (Toolkit – ΚΕΔΙΠ),

Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών

http://eledi.gr/wp-content/uploads/2017/03/Η-Διαμεσολάβηση.pdf