Κριτική επισκόπηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)

Άρθρο της Αντωνίας Κιάτου

Δικηγόρου, LLM,

Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας του ΥΔΔΑΔ,

Μέλους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

http://eledi.gr/wp-content/uploads/2017/07/Κριτική-επισκόπηση-του-Εξωδικαστικού-Μηχανισμού-Ρύθμισης-Οφειλών-Επιχειρήσεων_Κιάτου.pdf