Κριτική επισκόπηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)

Άρθρο της Αντωνίας Κιάτου

Δικηγόρου, LLM,

Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας του ΥΔΔΑΔ,

Μέλους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Download the PDF file .