Πρακτικές Διαμεσολάβησης

Άρθρο της Κατερίνας Ι. Κωτσάκη

Επιτ. Δικηγόρου,

Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας (CIArb – Υπουργείο Δικαιοσύνης),

Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών (Toolkit – ΚΕΔΙΠ),

Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών

http://eledi.gr/wp-content/uploads/2016/07/Πρακτικές-Διαμεσολάβησης_Κωτσάκη.pdf