Πρακτικές Διαμεσολάβησης

Άρθρο της Κατερίνας Ι. Κωτσάκη

Επιτ. Δικηγόρου,

Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας (CIArb – Υπουργείο Δικαιοσύνης),

Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών (Toolkit – ΚΕΔΙΠ),

Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών

Download the PDF file .