Η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών πιστή στον σκοπό της για την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης, εγκαινίασε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 την Πρώτη Πύλη Διαμεσολάβησης της Ένωσης, δηλαδή τη δωρεάν παροχή πληροφοριών για την Διαμεσολάβηση σε Δήμους της χώρας.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, μέλη της Ένωσης παρέχουν δωρεάν πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους πολίτες:

– για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

– τις βασικές αρχές που τη διέπουν

– τα στάδια της διαδικασίας

– το κόστος της

– την εκτελεστότητα μίας πιθανής συμφωνίας

– τον τρόπο αναζήτησης και επιλογής των Διαμεσολαβητών μέσω του επίσημου καταλόγου που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και

– τον σημαντικό και απαραίτητο ρόλο των δικηγόρων των μερών στη Διαμεσολάβηση.

Πατήστε εδώ για το Δελτίο Τύπου της πρώτης “Πύλης” που έλαβε χώρα στον Δήμο Παπάγου – Μελισσίων την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

Πατήστε εδώ για το Πρόγραμμα της Πύλης Διαμεσολάβησης στο Δήμο Πεντέλης – Μελισσίων