Άρθρο της Κατερίνας Ι. Κωτσάκη Επιτ. Δικηγόρου, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας (CIArb – Υπουργείο Δικαιοσύνης), Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών (Toolkit – ΚΕΔΙΠ), Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών http://eledi.gr/wp-content/uploads/2017/03/Η-Διαμεσολάβηση.pdf

Read more