Άρθρο της Κατερίνας Κωτσάκη επιτ. Δικηγόρου, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας του ΥΔΔΑΔ, MCiarb of London, Διαπιστευμένης Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών, Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Πατήστε εδώ για το άρθρο

Read more

Άρθρο της Κατερίνας Κωτσάκη επιτ. Δικηγόρου, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας του ΥΔΔΑΔ, MCiarb of London, Διαπιστευμένης Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών (Toolkit – ΚΕΔΙΠ), Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Πατήστε εδώ για το άρθρο

Read more

Άρθρο της Κατερίνας Κωτσάκη επιτ. Δικηγόρου, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας του ΥΔΔΑΔ, MCiarb of London, Διαπιστευμένης Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών (Toolkit – ΚΕΔΙΠ), Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Πατήστε εδώ για το άρθρο

Read more

Άρθρο της Κατερίνας Ι. Κωτσάκη Επιτ. Δικηγόρου, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας (CIArb - Υπουργείο Δικαιοσύνης), Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών (Toolkit - ΚΕΔΙΠ), Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών Πατήστε εδώ για το άρθρο

Read more