Άρθρο της Κατερίνας Κωτσάκη επιτ. Δικηγόρου, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας του ΥΔΔΑΔ, MCiarb of London, Διαπιστευμένης Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών, Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Read more
Άρθρο της Κατερίνας Ι. Κωτσάκη Επιτ. Δικηγόρου, Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας (CIArb - Υπουργείο Δικαιοσύνης), Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών (Toolkit - ΚΕΔΙΠ), Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών Read more