Αγαπητοί Συνάδελφοι Διαμεσολαβητές και Διαμεσολαβήτριες, σας ενημερώνουμε ότι με την από 20-10-2016 Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του Πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών, στα πλαίσια του οποίου παρακαλείσθε…

Read more

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ανακοινώνει ότι, μετά από πρόσφατες αρχαιρεσίες, το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται από τους έξης: Κατερίνα Κωτσάκη, Πρόεδρο Δώρα Θανασούλη, Α' Αντιπρόεδρο Μαίρη Βλαχοπούλου, Β'…

Read more

Ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη για την 24η Ιουνίου 2015 Ημερίδα στο Δήμο Αμαρουσίου αναβάλλεται για τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 ώρα 6:00 μμ κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Αμαρουσίου.

Read more